کاسمیرو در واکنش به آرزوی صلاح: او فرصت انتقام گرفتن دارد؛ باید به لیورپول احترام بگذاریمکاسمیرو در واکنش به آرزوی صلاح: او فرصت انتقام گرفتن دارد؛ باید به لیورپول احترام بگذاریمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.