ژوزه مورینیو، اولین مربی که با چهار تیم مختلف راهی فینال‌های اروپایی می‌شود


Just PARIS

تیم خرشانس و تیم بی تاکتیک ریال که هنرش شده تماشاگر و اتفاقات تو زمین و ابر وباد و خورشید و فلک وغیره
فینال از این داستانا دیگه نیست پارست
همونطور که لیور ۶۰ تابازی امسال ۳ باخت داده حقیرمادرید ۶تابازی حذفی نصفشو باخته😜😜😂😂💨💨💨طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.