مورینیو: پیامی برای کارلتوی بزرگ دارم؛ بیا هر دو برویم و فینال‌ها را ببریممورینیو: پیامی برای کارلتوی بزرگ دارم؛ بیا هر دو برویم و فینال‌ها را ببریمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.