طلسم پیروز نشدن استقلال، این بار مقابل هواداران غیرخودیطلسم پیروز نشدن استقلال، این بار مقابل هواداران غیرخودیطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.