ساموئل اتوئو پست حمایتی خود از رئال مادرید را پاک کرد!


Professor 🎓

تقصیر خودش نیست هرکسی تو فوتبال اسپانیا بازی کنه شعور فوتبالی و شخصیش نزول میکنه. این مشکل تا آخر عمرش باهاش خواهد بود. اختیار عملکرد فردی و تفکری خودش رو از دست داده. بین خوب و بد نمیتونه تمایزی قائل بشه. این به خاطر انرژی منفی فوتبال زشت اسپانیاست که به روح و روان ساموئل اتوئو نفوذ کرده. من اصلا این فوتبالو قبول ندارم. یک فوتبال غیر انسانی و پر از ایراد فنی.طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.