محمد دانشگر؛ یک آنارشیست بامرام!


علیرضا اینتری

محمد دانشگر مدافع بسیار خوبی هست. با اینحال حضور این مدافع قلدر به تنهایی کافی نیست و باید یک بازیکن مکمل خوب هم در کنارش در خط دفاعی استقلال حضورداشته باشه.در بازی دیروز استقلال و سپاهان دیدیم که ضعف روزبه چشمی در کورس با مهاجمان حریف و پوشش فضاهای خالی چطور برای آبی های پایتخت گرون تموم شد.طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.