لحظاتی از مسابقه تیم فوتبال ناشنوایان ایران مقابل هلند که با برتری ایران به پایان رسید / فیلملحظاتی از مسابقه تیم فوتبال ناشنوایان ایران مقابل هلند که با برتری ایران به پایان رسید / فیلمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.