آنچلوتی: بعد از رئال مادرید احتمالاً بازنشسته خواهم شد؛ اگر آنها بخواهند تا 10 سال دیگر هم می مانم


کارلو آنچلوتی احتمالاً آخرین سال های سرمربیگری خود را سپری می کند.

طرفداری | به نقل از فابریتزیو رومانو، کارلو آنچلوتی در مصاحبه ای که با AAlciato داشت در خصوص آینده اش گفت:

بعد از رئال مادرید احتمالاً بازنشسته خواهم شد. اما اگر رئال مادرید از من بخواهد که 10 سال دیگر هم بمانم، 10 سال دیگر هم مربیگری خواهم کرد.

هدایت یک تیم ملی در آینده هم می تواند جزو گزینه ها باشد. کانادا؟ چرا که نه؟ ایده خوبی است.طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.