استراسبورگ 3-3 پاری سن ژرمن؛ تیم پوچتینو، سمبل بی انگیزگی مطلقاستراسبورگ 3-3 پاری سن ژرمن؛ تیم پوچتینو، سمبل بی انگیزگی مطلقطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.