برتری 11 به 10 پرسپولیس نسبت به استقلال


در 20 دوره گذشته پرسپولیس 11 بار و استقلال 9 بار درتاریخ رقابت های لیگ برتر بالاتر از یکدیگر قرار گرفته اند.

به گزارش طرفداری، موقعیت های استقلال و پرسپولیس در فصول مختلف را با هم مرور خواهیم کرد:

سال 1380: 1- پرسپولیس 2- استقلال

سال 1381: 3- پرسپولیس 9- استقلال

سال 1382: 2- استقلال 5- پرسپولیس

سال 1383: 3- استقلال 4- پرسپولیس

سال 1384: 1- استقلال 9- پرسپولیس

سال 1385: 3- پرسپولیس 4- استقلال

سال 1386: 1- پرسپولیس 13- استقلال

سال 1387: 1- استقلال 5- پرسپولیس

سال 1388: 3- استقلال 4- پرسپولیس

سال 1389: 2- استقلال 4- پرسپولیس

سال 1390: 3- استقلال 12- پرسپولیس

سال 1391: 1- استقلال 7- پرسپولیس

سال 1392: 2- پرسپولیس 4- استقلال

سال 1393: 6- استقلال 8- پرسپولیس

سال 1394: 2- پرسپولیس 3- استقلال

سال 1395: 1- پرسپولیس 2- استقلال

سال 1396: 1- پرسپولیس 3- استقلال

سال 1397: 1- پرسپولیس 3- استقلال

سال 1398: 1- پرسپولیس 2- استقلال

سال 1399: 1- پرسپولیس 3- استقلال

سال 1400: 1- استقلال 2- پرسپولیس(البته هنوز لیگ به پایان نرسیده است)

 طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.