مورینیو: در نیمه نهایی رقابت های اروپایی، نام تیم و کیفیت مهم نیست؛ همه چیز برابر استمورینیو: در نیمه نهایی رقابت های اروپایی، نام تیم و کیفیت مهم نیست؛ همه چیز برابر استطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.