شب قهرمانی نساجی در شهرستان قائمشهر؛ مردم به خیابان ها ریختند / فیلمشب قهرمانی نساجی در شهرستان قائمشهر؛ مردم به خیابان ها ریختند / فیلمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.