حسن کامرانی فر: هيات رييسه فدراسيون از رسميت نيافتاده است


حسن كامرانى فر دبيركل فدراسيون در خصوص نشست صبح امروز هيات رييسه اين فدراسيون گفت:

به دليل غيبت تعدادى از اعضا، نشست امروز برگزار نشد و در فرصت بعدى انجام مى شود. با اين وجود، خبر از رسميت افتادن هيات رييسه فدراسيون نادرست است.

به گزارش طرفداری؛ وى افزود:

فدراسيون فوتبال در موقعيت حساسى قرار دارد و بایستی با دقت بیشتری درباره موضوعات اطلاع رسانی شود تا موجب نگرانی جامعه و خانواده فوتبال نشود.

كامرانى فر در پايان گفت:

هيات رييسه فدراسيون فوتبال در چهارچوب قانونی كار خودش را دنبال مى كند و به دنبال حفظ آرامش خواهد بود.طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.