وینیسیوس: نباید به این راحتی گل بخوریم؛ کلمه ای برای توصیف برادرم بنزما وجود ندارد


بوی گل

مستر آنجلوتی اومد بنزما رو تعویض کنه با آسنسیو کریم بیلاخ داد …آسنسیو شعور داشت خودش رفت که بشینه رو نیمکت و پسر آنجلوتی برش گردوند و وینی رو تعویض کرد …آخر بازی یه موقعیت فوق العاده گیر رئال اومد که اگه وینی بود راحت نفوذ می کرد ، اما آسنسیو یه چرخ زد و یه لاس و یه پاس رو به عقب !طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.