کوکلین: برای تماشای آنفیلد به انگلیس نمی رویم؛ لیورپول قوی تر از بایرن مونیخ استکوکلین: برای تماشای آنفیلد به انگلیس نمی رویم؛ لیورپول قوی تر از بایرن مونیخ استطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.