پاری سن ژرمن – لانس؛ ترکیب رسمی


پاری سن ژرمن از ساعت 23:30 به وقت تهران میزبان لانس خواهد بود.

ترکیب اولیه پاری سن ژرمن و لانس

پاری سن ژرمن: ناواس | مندس، کیمپمبه، راموس، مارکینیوش، حکیمی | گیه، وراتی | نیمار، مسی، ام باپه

لانس: اضافه می شود …طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.