خشم نیمار از صحبت های فابیو اورلیو: چرت و پرت می گویی!


🥀 🍷

بله راست میگه .نیمار قربانی شهرت پرستی و پول پرستیش شد .کسی که میتونس پا به پای مسی رونالدو رقابت کنه حالا به روزی افتاده که به زور توسط رسانه ها خودشو بالا نگه داشته .طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.