کارلو آنچلوتی: داور برنامه ویژه‌ای برای بازی با سویا داشت؛ وینیسیوس هند نکرد


Mohammad Madrid 13

بعد از کلی انتقادی ک نسبت به انجلوتی از اول داشتم ولی خدا رو شکر تو این چند بازی مشخصه فشارهایی ک بهش اوردن جواب داده و هم تیم قشنگ بازی میکنه هم تعویضا عالی هستن ، هر چند حقیقتا بازیکن درست حسابی نداریم رو نیمکت ولی خوب بودن تیم تو این موقع علتش یه کم بازی دادن به نیمکته ک سر حال شن نه اینکه هر ده بازی یه بازی بیان و مشخصه خراب میکنن
#هالا_مادریدطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.