بوستون سلتیکس 115-114 بروکلین نتس؛ گیم وینر تیتم، آورده های کایری را به باد داد


D s

بازی بسیار نزدیکی بود
کایری عالی بود
بروکلین خیلی خوب داشت کامبک میزد که حمله اخر خراب کردن
سری نزدیک و جذابی خواهد شد
دوستان از سیمونز خبر ندارید
میرسه به بازی ها یا نهطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.